Jsme tu pro Vás

...a pro Vaši budoucnost. Obraťte se na naši společnost
a my nalezneme cestu k Vašemu cíli. Díky nám můžete získat
úspěch, který naplní Vaše sny.

Přeneseme vaše nápady na skutečný projekt

Zajistíme, aby Váš projekt neskončil v šuplíku. Jak to uděláme?

Dotace, projekt

Seznámíme se

Během vstupních konzultací se seznámíme s Vašimi potřebami a strategickými cíli. Díky znalostem různých oborů Vám poskytneme komplexní poradenství při přípravě a realizaci projektů, které povedou k dalšímu rozvoji Vašeho podniku. Na tyto projektové záměry Vám pomůžeme získat prostředky z veřejných zdrojů.

Připravíme podklady pro dotaci

Na základě dohodnutého harmonogramu vypracujeme přílohy, provedeme pečlivou kontrolu formálním náležitostem a dodání všech potvrzení a ověření tak, abyste před vyhlášeným termínem ukončení výzvy měli k dispozici všechny dokumenty potřebné pro předložení.

Zajistíme realizaci projektu

Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace je příjemce prostředků z veřejných rozpočtů povinen pravidelně vypracovávat žádost o proplacení dotace a pravidelné monitorovací zprávy. I v této fázi tedy můžete využít našich služeb.

Jsme tu pro Vás

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli požadavkem. Pokusíme se Vám pomoci v kterékoli fázi vašeho projektu.

Chci dotaci

Dotačních možností z EU je mnoho. Vybereme tu pravou pro Váš projekt.

Chci poradit

Nevíte-li si rady s realizací Vašeho projektu, obraťte se na nás.

Chci více informací

Rádi Vám kdykoli podrobně vysvětlíme proces dotací a fondů.

Kontaktujte nás

Jak to probíhá?

1 | Screening

Vždy věnujeme maximální pozornost situaci Vaší společnosti, Vašim přáním a záměrům. Řadě klientů jsme na začátku spolupráce pomohli jasně určit cíl projektu, rozdělit zdánlivě nerealizovatelný projekt do menších a snáze realizovatelných fází.

2 | Due diligence

Detailně studujeme podklady, provádíme vlastní srovnávání s konkurencí a trendy na trhu, ptáme se Vás a Vašich kolegů, abychom poznali Vaši společnost a projekt a mohli jej úspěšně prezentovat. Také v této fázi maximálně šetříme čas Váš i náš. Tato fáze končí přípravou prvního návrhu dotačního projektu, který obsahuje:

Cíle a výstupy projektu

Časový harmonogram

Předběžný rozpočet

3 | Finalizace podkladů

Na základě Vašich připomínek připravíme finální kompletní verzi projektu včetně všech souvisejících příloh. V případě, že je nutná součinnost s dalšími experty (např. příprava projektové dokumentace), sledujeme časový harmonogram tak, aby všechny potřebné dokumenty byly včas a v požadované kvalitě zhotoveny.

4 | Realizace projektu

Podle smlouvy s řídícím orgánem aktualizujeme časový harmonogram, rozpočet případně výstupy projektu a připravíme akční plán realizace s detailním stanovením kontrolních dnů. Ve fázi realizace projektu sledujeme naplnění harmonogramu. Náš kreativní tým pro Vás zajistí originální prezentaci projektu a Vaší společnosti.

5 | Veřejné zakázky

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v novelizovaném znění musí dle zákona postupovat i zadavatel, který zadává zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, což se týká zejména příjemců dotací.

Součástí realizace projektu je obvykle realizace zadávacího řízení na dodávky, služby či stavební práce. Příjemci dotací, státní instituce, územně samosprávní celky a další se musí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Připravíme a zrealizujeme pro Vás veškeré druhy zadávacích řízení, a to jak dle zákona, tak dle specifických pravidel pro příjemce dotace.

Nabízíme Vám administraci zadávacích řízení dle zákona i mimo režim zákona – kontaktujte nás.

Naše filozofie

Primárním cílem naší společnosti je přinášet klientům přidanou hodnotu ve snížení administrativní náročnosti, zvýšení objemu získaných finančních prostředků a bezproblémového čerpání dotací, včetně vyúčtování dotace a posledních monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti dotace.

Naším cílem je poskytnout svým klientům profesionální služby, které jim pomohou udržet a rozvíjet jejich podnikatelský záměr. Základem naší práce je nabídnout každé společnosti ucelený systém získávání, zpracování a analýzy vnitropodnikových informací dle konkrétních individuálních potřeb.

Tempo naší práce určujete Vy, protože Váš úspěch je pro nás motivem.

The ultimate guide to designing ecommerce websites

Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

Kontaktní údaje

CZ CIS, s.r.o.

Boučkova 1815/7, 162 00 Praha 6

IČO: 24748021 | DIČ: CZ 24748021

Společnost je zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 171036.

Zastihnete nás...

Snažíme se maximálně přizpůsobit Vašim potřebám. Kontaktujte kdykoliv na e-mailové adrese czcis@czcis.cz. Zanechte nám Váš požadavek a kontakt a my se ozveme co nejdříve a společně pak zjistíme, co pro Vás můžeme udělat.