Jsme tu pro Vás

...a pro Vaši budoucnost. Obraťte se na naši společnost
a my nalezneme cestu k Vašemu cíli. Díky nám můžete získat
úspěch, který naplní Vaše sny.

Přeneseme vaše nápady na skutečný projekt

Zajistíme, aby Váš projekt neskončil v šuplíku. Jak to uděláme?

Dotace, projekt

Seznámíme se

Během vstupních konzultací se seznámíme s Vašimi potřebami a strategickými cíli. Díky znalostem různých oborů Vám poskytneme komplexní poradenství při přípravě a realizaci projektů, které povedou k dalšímu rozvoji Vašeho podniku. Na tyto projektové záměry Vám pomůžeme získat prostředky z veřejných zdrojů.

Připravíme podklady pro dotaci

Na základě dohodnutého harmonogramu vypracujeme přílohy, provedeme pečlivou kontrolu formálním náležitostem a dodání všech potvrzení a ověření tak, abyste před vyhlášeným termínem ukončení výzvy měli k dispozici všechny dokumenty potřebné pro předložení.

Zajistíme realizaci projektu

Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace je příjemce prostředků z veřejných rozpočtů povinen pravidelně vypracovávat žádost o proplacení dotace a pravidelné monitorovací zprávy. I v této fázi tedy můžete využít našich služeb.

Jsme tu pro Vás

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli požadavkem. Pokusíme se Vám pomoci v kterékoli fázi vašeho projektu.

Chci dotaci

Dotačních možností z EU je mnoho. Vybereme tu pravou pro Váš projekt.

Chci poradit

Nevíte-li si rady s realizací Vašeho projektu, obraťte se na nás.

Chci více informací

Rádi Vám kdykoli podrobně vysvětlíme proces dotací a fondů.

Kontaktujte nás

Jak to probíhá?

1 | Screening

Vždy věnujeme maximální pozornost situaci Vaší společnosti, Vašim přáním a záměrům. Řadě klientů jsme na začátku spolupráce pomohli jasně určit cíl projektu, rozdělit zdánlivě nerealizovatelný projekt do menších a snáze realizovatelných fází.

2 | Due diligence

Detailně studujeme podklady, provádíme vlastní srovnávání s konkurencí a trendy na trhu, ptáme se Vás a Vašich kolegů, abychom poznali Vaši společnost a projekt a mohli jej úspěšně prezentovat. Také v této fázi maximálně šetříme čas Váš i náš. Tato fáze končí přípravou prvního návrhu dotačního projektu, který obsahuje:

Cíle a výstupy projektu

Časový harmonogram

Předběžný rozpočet

3 | Finalizace podkladů

Na základě Vašich připomínek připravíme finální kompletní verzi projektu včetně všech souvisejících příloh. V případě, že je nutná součinnost s dalšími experty (např. příprava projektové dokumentace), sledujeme časový harmonogram tak, aby všechny potřebné dokumenty byly včas a v požadované kvalitě zhotoveny.

4 | Realizace projektu

Podle smlouvy s řídícím orgánem aktualizujeme časový harmonogram, rozpočet případně výstupy projektu a připravíme akční plán realizace s detailním stanovením kontrolních dnů. Ve fázi realizace projektu sledujeme naplnění harmonogramu. Náš kreativní tým pro Vás zajistí originální prezentaci projektu a Vaší společnosti.

5 | Veřejné zakázky

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v novelizovaném znění musí dle zákona postupovat i zadavatel, který zadává zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, což se týká zejména příjemců dotací.

Součástí realizace projektu je obvykle realizace zadávacího řízení na dodávky, služby či stavební práce. Příjemci dotací, státní instituce, územně samosprávní celky a další se musí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Připravíme a zrealizujeme pro Vás veškeré druhy zadávacích řízení, a to jak dle zákona, tak dle specifických pravidel pro příjemce dotace.

Nabízíme Vám administraci zadávacích řízení dle zákona i mimo režim zákona – kontaktujte nás.

Naše filozofie

Primárním cílem naší společnosti je přinášet klientům přidanou hodnotu ve snížení administrativní náročnosti, zvýšení objemu získaných finančních prostředků a bezproblémového čerpání dotací, včetně vyúčtování dotace a posledních monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti dotace.

Naším cílem je poskytnout svým klientům profesionální služby, které jim pomohou udržet a rozvíjet jejich podnikatelský záměr. Základem naší práce je nabídnout každé společnosti ucelený systém získávání, zpracování a analýzy vnitropodnikových informací dle konkrétních individuálních potřeb.

Tempo naší práce určujete Vy, protože Váš úspěch je pro nás motivem.

Kontaktní údaje

CZ CIS, s.r.o.

Boučkova 1815/7, 162 00 Praha 6

IČO: 24748021 | DIČ: CZ 24748021

Společnost je zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 171036.

Zastihnete nás...

Snažíme se maximálně přizpůsobit Vašim potřebám. Kontaktujte kdykoliv na e-mailové adrese czcis@czcis.cz. Zanechte nám Váš požadavek a kontakt a my se ozveme co nejdříve a společně pak zjistíme, co pro Vás můžeme udělat.